Colours bez bariér

Informace o Colours bez bariér pro rok 2022 budou brzy aktualizovány, projekt bude oficiálně spuštěn v květnu 2022. V případě dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu bezbarier@colours.cz.  

I v letošním roce se těšíme na naše ZTP a ZTP/P návštěvníky, pro které máme již tradičně připravený nadstandardní servis. Věříme, že i díky našim službám na náš festival zavítá ještě více zdravotně znevýhodněných návštěvníků nejenom z ČR, ale i ze zahraničí.

V rámci projektu Colours bez bariér usnadníme těmto návštěvníkům pobyt na festivalu tak, aby si mohli bez starostí užívat hudbu a další program v atraktivním bezbariérovém areálu Dolní oblasti Vítkovic.

Kromě již zavedených výhod a služeb jsme minulý rok poprvé připravili řadu novinek pro naše návštěvníky se zrakovým a sluchovým postižením, které se setkaly s pozitivním ohlasem. Pro návštěvníky se zrakovým postižením jsme i letos připravili základní informace v praktické příručce v Brailleově písmu, hmatový plán areálu s vyznačením všech festivalových scén a speciální 3D model Auly Gong. Návštěvníkům se sluchovým postižením nabízíme vybrané přednášky diskusního fóra Meltingpot s tlumočením do znakového jazyka. Tlumočeny budou dokonce i vybrané koncerty českých a zahraničních kapel

Ke standardnímu servisu již několik let patří zvýhodněná cena vstupenky pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, doprovod návštěvníka s průkazem ZTP/P má vstup zdarma, k dispozici jsou speciální tribuny, bezbariérová přeprava v rámci města Ostravy či možnost objednat si zdarma vyškoleného asistenta.

Návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním zprostředkujeme bezbariérové ubytování v ostravských hotelích v rámci jejich kapacity. Těmto návštěvníkům nabízíme také možnost rezervovat si místo ve festivalovém stanovém městečku, a to včetně parkovacího místa. Možná je také rezervace parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu.

Pro větší komfort našich ZTP a ZTP/P návštěvníků jsme soustředili všechny důležité služby na jedno místo u hlavního vstupu do areálu. Na tomto místě bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky. 

Od 15. května 2019 funguje kontaktní e-mail bezbarier@colours.cz a kontaktní telefon +420 731 932 768, jejichž prostřednictvím ZTP a ZTP/P návštěvníci získají všechny potřebné informace k projektu a zároveň si na nich mohou zarezervovat níže popsané služby.

Partner projektu Colours bez bariér: 

COLOURS BEZ BARIÉR – bližší informace:

1. Nižší vstupné:

 • možnost zakoupení čtyřdenní vstupenky na festival za zvýhodněnou cenu 750 Kč pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P,
 • vstupenky je možné zakoupit pouze v místě konání festivalu na samostatné pokladně Colours bez bariér umístěné u hlavního vchodu na festival,
 • pro rychlé odbavení na pokladně si však návštěvníci můžou vstupenky rezervovat předem, a to e-mailem (bezbarier@colours.cz) nebo telefonicky (731 932 768) - evidujeme jméno, příjmení, číslo průkazu a jméno doprovodu na jeden průkaz ZTP je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku,
 • na jeden průkaz ZTP/P je možné zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku včetně doprovodu zdarma, 
 • v případě, že návštěvníkem je dítě do 15let s průkazem ZTP/P platí doprovod 750 Kč,
 • akceptujeme i průkazy ZTP a ZTP/P jiných členských států EU. 

2. Servis pro návštěvníky se sluchovým postižením:

 • možnost objednat si předem asistenta, který ovládá základy znakového jazyka (tato služba je zdarma),
 • vybrané přednášky a besedy diskusního fóra Meltingpot budou tlumočeny do českého znakového jazyka,
 • vybrané koncerty českých interpretů bude do uměleckého znakového jazyka tlumočit skupina Hands Dance
 • všechny tyto vybrané přednášky a koncerty budou v našich informačních materiálech a na webových stránkách označeny piktogramem pro neslyšící osoby: 
 • základní informace k projektu v českém znakovém jazyce uvádíme v tomto krátkém videu: 

3. Novinky pro návštěvníky se zrakovým postižením: 

 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený pro doprovod nevidomých a slabozrakých (tato služba je zdarma),
 • praktická příručka pro nevidomé v Brailleově písmu, 
 • hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén,
 • ve foyer Auly Gong, kde probíhá prodej vstupenek na představení v Gongu, bude k zapůjčení 3D hmatový model Auly Gong,
 • 3D model Auly Gong je lehký a přenosný, návštěvníci s poruchami zraku si jej mohou zapůjčit za vratnou zálohu 200 Kč. Díky modelu si tak tito návštěvníci mohou lépe představit prostor, kde probíhají naše nejatraktivnější přednášky, koncerty a divadelní představení. 

4. Rezervace bezbariérového ubytování:

 • možnost rezervace bezbariérového ubytování v ostravských hotelích s bezbariérovými pokoji,   
 • ​upozorňujeme, že kapacity bezbariérového ubytování v rámci Ostravy jsou omezené, přednostně proto budou vyřizovány dříve došlé žádosti,
 • náklady na ubytování si každý hradí sám,
 • uzávěrka pro rezervaci je 6. července 2019.

5. Bezbariérové stanové městečko vedle festivalového areálu:

 • i letos nabízíme našim návštěvníkům bezbariérové ubytování ve festivalovém kempu u areálu Colours of Ostrava,
 • v rámci kempu vedle festivalového areálu vyčleníme prostor speciálně určený pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP/P, kde nabízíme: 
  • 20 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby – ubytování zdarma,
  • 20 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma,
  • 10 parkovacích míst zdarma,
 • kapacita stanového městečka je omezena a je předem nutná rezervace stanu, místa pro postavení vlastního stanu i parkovacího místa, 
 • uzávěrka pro rezervaci míst ve stanovém městečku je 16. červenec 2019,
 • na základě rezervace do stanového městečka bude zdravotně znevýhodněným návštěvníkům vystaven voucher s čárovým kódem, který mu zašleme e-mailem,
 • po vytištění jej bude voucher opravňovat ke vstupu do stanového městečka, 
 • při vstupu do stanového městečka je nutné se kromě voucheru prokázat i platným průkazem ZTP nebo ZTP/P,
 • pro držitele voucheru zajistíme prodej zvýhodněných vstupenek za 750 Kč přímo v kempu, zdravotně znevýhodnění návštěvníci tak nemusejí kvůli nákupu vstupenky navštívit speciální pokladnu Colours bez bariér u hlavního vchodu na festival,
 • bez rezervace předem (bez voucheru) nelze zdravotně znevýhodněným návštěvníkům garantovat ubytování v našem kempu. 

6. Rezervace parkovacích míst: 

 • na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 50 parkovacích míst zdarma,
 • na parkovišti v kempu jsme vyčlenili 10 parkovacích míst zdarma (viz bod 5),
 • uzávěrka pro rezervaci míst na parkování je 16. července 2019,
 • na základě rezervace bude zdravotně znevýhodněným návštěvníkům vystaven voucher s čárovým kódem, který mu zašleme e-mailem,
 • po vytištění jej bude voucher opravňovat k parkování, 
 • na místě se kromě voucheru bude muset prokázat i platným průkazem ZTP nebo ZTP/P, 
 • bez rezervace předem (bez voucheru) nebude mít možnost v areálu zaparkovat.

7. Doprava v rámci města Ostravy bezbariérovým taxi (tzv. BB TAXI):

 • jízdy budou realizovány pouze v rámci města Ostravy a jeho příměstských částí, které jsou součástí MHD Ostrava,
 • jízdy na festival budou realizovány v době konání festivalu do 17.00 hod., 
 • jízdy na festival si lze objednat předem na telefonním čísle +420 732 253 505, které je určeno pouze pro rezervaci bezbariérové přepravy, kontakt bude aktivní od 9. července 2019,
 • pro jízdy z festivalu bude sloužit speciální zastávka BB TAXI u hlavního vchodu do areálu s vlastním jízdním řádem,
 • v pravidelných hodinových intervalech v době od 19.00 do 02.00 hod. budou od areálu vyjíždět dvě bezbariérová vozidla BB TAXI, která zdravotně znevýhodněné návštěvníky zavezou do hotelu, na vlak nebo do místa bydliště v rámci města Ostravy, 
 • cena bezbariérové přepravy v rámci tří městských zón:
  • ZÓNA I. (Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky) – 20 Kč / jedna osoba / jedna jízda,
  • ZÓNA II. (Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Nová Ves, Poruba, Třebovice, Svinov, Martinov, Pustkovec) – 30 Kč / jedna osoba / jedna jízda,
  • ZÓNA III. (Michálkovice, Radvanice, Bartovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, Polanka nad Odrou, Krásné Pole, Plesná, Lhotka, Petřkovice) – 40 Kč / jedna osoba / jedna jízda.
 • pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přepravit podnapilé a nevhodně se chovající návštěvníky

8. Asistenti Colours bez bariér

 • asistenty jsou dobrovolníci, kteří usnadňují našim zdravotně znevýhodněným návštěvníkům pohyb po areálu, dělají jim doprovod a jsou jejich společníky a průvodci programem,
 • předem si můžete zarezervovat i asistenta, který ovládá základy českého znakového jazyka,
 • návštěvníci se zrakovým postižením mají možnost zarezervovat si asistenta speciálně proškoleného pro doprovod nevidomých,
 • upozorňujeme, že naši asistenti neposkytují osobní asistenční služby v sociální oblasti (zajištění stravování, hygieny apod.),
 • asistenti jsou organizováni prostřednictvím nonstop linky projektu Colours bez bariér +420 731 932 768, kde se zájemci o asistenční služby registrují, 
 • asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s označením Asistent Colours bez bariér, 
 • tato služba je bezplatná.
 

9. Speciální vybavení a zařízení pro vozíčkáře: 

 • pokladna Colours bez bariér u hlavního vstupu na festival, zvýhodněné vstupenky lze zakoupit pouze na této pokladně (s výjimkou ubytování v kempu viz bod 5),
 • zvláštní vstup pro ZTP a ZTP/P návštěvníky u hlavního vchodu na festival, kde budou tito návštěvníci přednostně odbavováni, 
 • uzamykatelná bezbariérová WC (každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P obdrží na Info Pointu Colours bez bariér vlastní klíček za vratnou zálohu 100 Kč), 
 • bezbariérové tribuny (jedna s místem vyhrazeným pro vozíčkáře, druhá plně k dispozici pouze zdravotně znevýhodněným návštěvníkům), 
 • všechny zpřístupněné budovy v areálu (Aula Gong, STC, Důl Hlubina) mají bezbariérová WC a výtahy,
 • bezbariérová sprcha umístěná v budově návštěvnického centra DOV (vedle vysoké pece), která bude určena pouze pro naše ZTP a ZTP/P návštěvníky, otevírací doba 18.–21. července od 8.00 hod. až do uzavření areálu.

10. Praktická příručka s mapou: 

 • festival vydává speciální mapu festivalového areálu, kde jsou zvýrazněna všechna místa určená speciálně pro ZTP a ZTP/P (bezbariérová WC, tribuny, výtahy, sprcha, stanové městečko, parkoviště, stanoviště BB TAXI), 
 • mapa, která vychází v českém i anglickém jazyce, je doplněna o praktické rady pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu Colours of Ostrava,
 • praktickou příručku vydáváme i v braillově písmě, doplňuje ji hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén,
 • příručka s mapou je dostupná zdarma v Info Pointu Colours bez bariér a na speciální pokladně Colours bez bariér,
 • pokud se rozhodnete blíže prozkoumat nejenom náš festival, ale i Ostravu, tak bychom Vás rádi upozornili na interaktivní mapu přístupnosti města Ostravy: https://mapy.ostrava.cz/mapa-pristupnosti/mapa/. Je na ní zmapováno cca 450 objektů a je uzpůsobena i pro dotykové mobilní telefony.

11. Informační centrum Colours bez bariér:

 • od 15. května funguje kontaktní e-mailová adresa bezbarier@colours.cz a info linka Colours bez bariér +420 731 932 768, 
 • na uvedených kontaktech lze získat všechny potřebné informace týkající se projektu Colours bez bariér a lze si jejich prostřednictvím zarezervovat popsané služby,
 • telefonní kontakt pro rezervaci bezbariérové přepravy BB TAXI je +420 732 253 505 a bude aktivní od 10. července 2019,
 • v době konání festivalu jsme pro větší pohodlí našich ZPT a ZTP/P návštěvníků letos nově soustředili všechny důležité služby na jedno místo u hlavního vstupu do areálu. Na tomto místě bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky.

Za projekt Colours bez bariér zodpovídají:

 • Mgr. Zuzana Janošová (vedoucí projektu)
 • Mgr. Katarína Kijonková (koordinátorka projektu)
 • Monika Macháčková (koordinátorka projektu)

Bližší informace získáte na:

 • obecné informace: +420 731 932 768 (od 15. května 2019)
 • rezervace BB TAXI: +420 732 253 505 (od 10. července 2019)
 • e-mail: bezbarier@colours.cz

PROSÍME, SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ NAŠE STRÁNKY. NĚKTERÉ INFORMACE K PROJEKTU MOHOU BÝT JEŠTĚ PŘED ZAČÁTKEM FESTIVALU AKTUALIZOVÁNY.

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.

informace@colours.cz