Odstąpienie od umowy

UWAGA! Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Możesz zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania. Dotyczy to również zamówień z odbiorem osobistym. Prawo do zwrotu nie dotyczy zamówień na które została wystawiona faktura.

Informacje dotyczące sklepu internetowego Colors of Ostrava w sprawie wykonania prawa do odstąpienia od umowy (w rozumieniu rozporządzenia nr 363/2013 Coll.)

Instrukcja dotycząca prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zakupu, na podstawie której towary zostały dostarczone do ciebie zgodnie z zamówieniem w sklepie internetowym Colours of Ostrava.

1.1 „W ciągu 14 dni masz prawo odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny” (okres 14 dni zaczyna biec w zależności od daty otrzymania towaru zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 1.2 poniżej). „Jednak w niektórych przypadkach nie masz prawa odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny - przypadki te są wymienione w przepisach prawnych oraz w art. 4.1.4 Regulaminu sklepu internetowego Colours of Ostrava (zwanego dalej„ Regulaminem”).

1.2 „Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni

a) kiedy ty lub osoba trzecia wyznaczona przez ciebie (inna niż przewoźnik) przejmuje towary, lub

b) gdy Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia (inna niż przewoźnik) przejmuje ostatnią dostawę towarów (w przypadku umowy zakupu dotyczącej różnych towarów zamówionych przez Ciebie w jednym zamówieniu i dostarczonych osobno - w dwóch lub więcej osobnych dostawach), lub

c) gdy Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia (inna niż przewoźnik) przejmujesz ostatnią rzecz lub część towarów. ”(w przypadku umowy kupna dotyczącej dostawy towarów składającej się z kilku pozycji lub części).

1.3 „W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować obsługę sklepu internetowego Colours of Ostrava o decyzji o odstąpienia od umowy, pod dane kontaktowe określone w art. 1.1.2. Warunki handlowe, w których informacja o odstąpieniu musi wyraźnie wskazywać identyfikację umowy kupna i wycofującego się konsumenta, a także datę zawarcia umowy kupna, numer zamówienia / zakupu, identyfikację towarów i Twoją wolę odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać z załączonego formularza przykładowego, aby odstąpić od umowy.”

1.4 „Aby zachować termin do odstąpienia od umowy zakupu, wystarczy wysłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy zakupu przed upływem odpowiedniego okresu.”

2. Konsekwencje odstąpienia od umowy

2.1 „Jeśli odstąpisz od umowy zakupu, zwrócimy Ci pieniądze bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty otrzymania informacji o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy, wszystkie otrzymane od ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów poniesionych ze względu na wybraną metodę dostawy, która różni się od najtańszej standardowej metody dostawy, którą oferujemy). Użyjemy tego samego sposobu płatności, którego użyłeś do dokonania pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. W żadnym wypadku nie poniesiesz dodatkowych kosztów. ”

„Możemy poczekać ze zwrotem pieniędzy, aż otrzymamy zwrócony towar lub odesłać pieniądze, jeżeli udowodnisz, że odesłałeś towar.”

2.2 Jeśli otrzymałeś już towar na podstawie umowy zakupu, oto informacje dotyczące jego zwrotu (w związku z odstąpieniem od umowy zakupu):

a) Przyjęcie towaru

„Wyślij towar bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy zakupu, odesłaniu lub przekazaniu ich: Daniel Krečmer ORIENTAL, Výškovická 3085/2, 70030 Ostrava 3. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli wyślesz nam towar przed upływem 14 dni.”

b) Koszty związane z przejęciem towarów

„Ponosisz bezpośrednie koszty związane z wysyłką zwracanych towarów”.

c) Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru

„Odpowiadasz za zmniejszenie wartości towarów w wyniku obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i cechami towarów, w tym ich funkcjonalnością”.

3. „Dalsze informacje dotyczące odstąpienia od umowy zakupu, na podstawie których towary zostały wysłane do ciebie zgodnie z niniejszym zamówieniem, są podane w art. 4.1 warunków handlowych. Treść tej modelowej instrukcji nie ma wpływu na te postanowienia Regulaminu.”

4. „Informacje i prawa określone w tym przewodniku dotyczą tylko nabywców-konsumentów”.

A - Wzór formularza odstąpienia od umowy zakupu towarów:

(wypełnij ten formularz i odeślij go tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy przy zakupie towarów, które nie są zdefiniowane w punkcie 4.1.4 warunków)

 

Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy

 

Daniel Krečmer ORIENTAL, Výškovická 3085/2, 700 30, Ostrava Zábřeh

 

Ja / my oświadczamy (*), że niniejszym wycofuję się (*) z umowy zakupu

 

tego produktu:

 

Data zamówienia (*) / data odbioru (*)

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

 

Adres konsumenta (-ów)

 

Kwota:

 

Proszę o wysłanie kwoty na numer mojego rachunku bankowego:

 

Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli ten formularz jest wysyłany w formie papierowej).

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.